top of page

CONSULTEN

Behandelingen

en prijzen

Intake

Aan een intakegesprek zijn bij mij geen kosten verbonden. Ik vind het belangrijk eerst met u en uw kind kennis te maken. Wanneer er een klik is tussen uw kind en mij, kijken we of er behandeling plaats zal vinden. Wanneer een kind zich niet happy voelt bij mij als behandelaar, dan zal het heel moeilijk zijn om een behandeling te laten slagen. Omdat dit alles met gevoel te maken heeft ben ik van mening dat ik voor dit eerste gesprek geen kosten kan rekenen. Het intake gesprek gebeurt vaak bij de kinderen thuis.

intake

€ 0,-

Behandeling

Een behandeling bestaat uit 60 minuten oefening en 30 minuten voorbereiding en verslaglegging (1,5 uur). Een behandeling kost €53,33 per uur + €26,67 voor een half uur voorbereiding en verslaglegging en reiskosten, binnen een straal van 30 kilometer rondom Bolsward. De totale sessie kost dan €80,- per sessie. 

 

De behandeling wordt in principe bij uw kind op school gedaan, zodat er tussen school en mij ook een direct contact is. Het afnemen van een onderzoek en het opstellen van een handelingsplan wordt per uur berekend. Het bijhouden van het handelingsplan per sessie, is inbegrepen in de totaalprijs per sessie. Wanneer er van de basisschool of een andere instantie al een onderzoek ligt, heeft het de voorkeur om dat onderzoek als uitgangspunt voor de behandeling te nemen. Dat scheelt een extra belasting voor uw kind en u maakt geen onnodige kosten.

Na goedkeuring van de ouders, kan de school het verslag gebruiken voor de dossiervorming.

Als Remedial Teacher en Kindercoach word ik niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wel word ik soms gevraagd door scholen om kinderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Dit hangt af van de afspraken die scholen en besturen maken. Daarnaast wordt ik soms ook vanuit het PGB ingehuurd.  

1 sessie

€ 80,-

Klachten

Wanneer er u een klacht heeft, over het behandelplan of over mijn handelen, dan stel ik het op prijs dat u eerst met deze klacht bij mij komt. Op deze manier weet ik wat er leeft. Ook geeft het mij feedback over mijn handelen. Samen kunnen we er dan vast en zeker uitkomen.  

bottom of page